Najnowsze publikacje

Jak rozwiązywać problemy?

Przez pośpiech pomijamy pewne kroki i nie zastanawiamy nie jaka jest istota naszego problemu. Usuwamy skutki, nie rozwiązujemy przyczyny. Nie skupiamy się na analizie tego co powoduje problem i skaczemy do rozwiązań. Aby dojść do

Czytaj więcej »
Podcast

Jak rozwiązywać problemy?

Przez pośpiech pomijamy pewne kroki i nie zastanawiamy nie jaka jest istota naszego problemu. Usuwamy skutki, nie rozwiązujemy przyczyny. Nie skupiamy się na analizie tego co powoduje problem i skaczemy

Czytaj więcej »
Czytelnia

Dlaczego e-learning na produkcji to dobry pomysł?

Czym jest e-learning? Jakie zastosowanie ma e-learning w przedsiębiorstwie? Jakie czynniki przemawiają za zastosowaniem e-learningu w firmie? Jakie bariery występują w organizacjach przed wykorzystaniem e-learningu? Z artykułu dowiesz się również jak kształcenie poprzez e-learning rozwija się Polsce i na świecie.

Czytaj więcej »
Etyczne wywieranie wpływu
Czytelnia

Etyczne wywieranie wpływu

Czy wiesz, jak nakłonić innego człowieka do zmiany sposobu postępowania? Jak zachęcić do podjęcia lub zmiany decyzji? Jak dokonać tego by zmiany takiej zapragnął? Umiejętność wywierania wpływu na ludzi jest kluczową kompetencją współczesnego menadżera i przywódcy.

Czytaj więcej »
Czytelnia

Ochrona sygnalistów – nowa dyrektywa unijna

Czy wiesz, że whistleblowing to jeden z najskuteczniejszych sposobów uzyskania informacji o nadużyciach? Kto może zostać sygnalistą oraz jakiej ochronie będzie podlegać? Jak wynika z badania, tylko co trzeci ankietowany zgłaszał kiedykolwiek nieprawidłowości w miejscu pracy, a około połowa jest skłonna podejmować takie działania. Co więc stoi na przeszkodzie częstszym zgłoszeniom ze strony pracowników?

Czytaj więcej »
Czytelnia

PDCA – Cykl Deminga

Czy dążysz w swojej organizacji do doskonalenia procesów? Czy poprawiasz jakość oferowanych wyrobów lub usług? Czy spostrzegasz niedoskonałości swojego systemu zarządzania? Czy Twoja organizacja tworzy odpowiednie warunki zachęcające pracowników do rozwijania wiedzy i umiejętności? Jeśli nie, to czas najwyższy uporządkować działania, wprowadzić zmiany i dążyć do doskonalenia procesów. Pamiętaj! – przetrwanie nie jest obowiązkowe.

Czytaj więcej »

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!