Video

Rozmowy o zarządzaniu ludźmi oraz procesem produkcyjnym, historie wdrożeń i animacje. Prezentacje trenerów są zapowiedzią tego, co znajdziecie w kursach, a animacje to krótkie video lekcje, które są idealnym uzupełnieniem i utrwaleniem wiedzy w nich zdobytych.

six sigma co to
Video

Co to jest Six Sigma?

W ciągu 11 lat od wdrożenia metodologii Six Sigma. Motorola osiągnęła zysk w wysokości 15 mld dolarów. Już w 1992 r. zanotowali 150-krotną redukcję defektów w procesie. Nic więc dziwnego, że wśród firm i organizacji

Czytaj więcej »
Video

Międzypokoleniowe porozumienie w dobie kryzysu

Co się dzieje kiedy X spotyka się z Y w firmie, której właścicielem jest Baby Boomer? Różne wartości, podejścia i oczekiwania. Jak więc budować komunikację w zespołach o różnych potrzebach? Jak różnorodny zespół może przygotować

Czytaj więcej »