Baza wiedzy

Baza wiedzy to zbiór naszych wszystkich materiałów w postaci artykułów, podcastów oraz materiałów video. Wszystkie dostępne całkowicie za darmo!

Czytelnia

Audit jako narzędzie doskonalenia

„Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili”. Ta sentencja Sokratesa doskonale oddaje ideę badania zgodności danego obszaru, procesu, zjawiska, etc. z wymaganiami

Czytaj więcej »
Czytelnia

Zarządzanie konfliktami w firmie

Pojęcie konfliktu wywodzi się od łacińskiego confligere tj. walczyć, sprzeciwiać się. Jest on rozumiany jako zderzenie stojących w opozycji sił, jako napięcie, które zmierza do rozwiązania . Konflikt jest naturalną częścią ludzkiej egzystencji, jego wystąpienie

Czytaj więcej »
Czytelnia

Zarządzanie zmianą w procesie doskonalenia organizacji

Proces doskonalenia organizacji wymusza nieustanną zmianę. Stawia to wiele wyzwań w zarządzaniu. Celem opracowania jest przybliżenie problematyki zarządzania zmianą organizacyjną w aspekcie wdrażania metod opartych na nieustannym doskonaleniu organizacji, w tym Lean Management. Poruszane zagadnienia

Czytaj więcej »
Czytelnia

Organizacja 5S w przedsiębiorstwie

Dbałość o miejsce pracy jest podstawowym filarem 5S. Nie należy jednak 5S traktować jako zupełnie nowego zestawu narzędzi zarządczych. Większość organizacji wykorzystuje bowiem dużą cześć z nich – ergonomię, sprzątanie, ocenę majątku czy zarzadzanie jakością.

Czytaj więcej »
Nie ma więcej postów do pokazania