Czytelnia

Artykuły na tematy dotyczące rozwoju osobistego liderów, menadżerów i kierowników produkcji, związane z wdrażaniem narzędzi Lean oraz Six Sigma. Wiedza podawana w małych kawałkach. Idealne uzupełnieniem wiedzy zawartej w naszych kursach.

Czytelnia

Audit jako narzędzie doskonalenia

„Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili”. Ta sentencja Sokratesa doskonale oddaje ideę badania zgodności danego obszaru, procesu, zjawiska, etc. z wymaganiami

Czytaj więcej »
Czytelnia

Zarządzanie konfliktami w firmie

Pojęcie konfliktu wywodzi się od łacińskiego confligere tj. walczyć, sprzeciwiać się. Jest on rozumiany jako zderzenie stojących w opozycji sił, jako napięcie, które zmierza do rozwiązania . Konflikt jest naturalną częścią ludzkiej egzystencji, jego wystąpienie

Czytaj więcej »
Czytelnia

Zarządzanie zmianą w procesie doskonalenia organizacji

Proces doskonalenia organizacji wymusza nieustanną zmianę. Stawia to wiele wyzwań w zarządzaniu. Celem opracowania jest przybliżenie problematyki zarządzania zmianą organizacyjną w aspekcie wdrażania metod opartych na nieustannym doskonaleniu organizacji, w tym Lean Management. Poruszane zagadnienia

Czytaj więcej »
Czytelnia

Organizacja 5S w przedsiębiorstwie

Dbałość o miejsce pracy jest podstawowym filarem 5S. Nie należy jednak 5S traktować jako zupełnie nowego zestawu narzędzi zarządczych. Większość organizacji wykorzystuje bowiem dużą cześć z nich – ergonomię, sprzątanie, ocenę majątku czy zarzadzanie jakością.

Czytaj więcej »
Nie ma więcej postów do pokazania