Klauzula informacyjna

Administratorem danych jest Constant Growth Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32/6, 20-151 Lublin, NIP: 712-330-43-33, KRS: 0000591900.

Zakres przetwarzanych danych to adres poczty elektronicznej oraz takie informacje, które zostaną dobrowolnie przesłane.

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Constant Growth Sp. z o.o.,w szczególności osoby obsługujące adres: newsletter@constantgrowth.pl

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało uniemożliwieniem przesłania informacji handlowej..

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania od Constant Growth Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 litera f z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu przesłania informacji handlowej.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celu przesłania informacji handlowej.

Dane będą przetwarzane przez 3 lata w celach dowodowych.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.