logo Funduszy europejskich
flaga Rzeczypospolitej Polskiej
logo województwa lubelskiego
logo unii europejskiej

Constant Growth Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wzrost konkurencyjności Constant Growth Sp. z o.o. poprzez uruchomienie edukacyjnego portalu internetowego. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Constant Growth Sp. z o.o. poprzez inwestycję w wartości niematerialne i prawne związane z wprowadzeniem na rynek nowego, innowacyjnego produktu. Efektem realizacji projektu będzie portal internetowy o charakterze edukacyjnym z bazą kursów video e-learningowych skierowany do właścicieli i pracowników firm produkcyjnych oraz osób zainteresowanych tematyką doskonalenia produkcji. Dofinansowanie projektu z UE: 668 500,00 PLN, Wartość projektu: 1 174 650,00 PLN