Praca standaryzowana a zarządzanie wizualne

Świadomie lub nie, większość z nas wykorzystuje zarządzanie wizualne w swojej codziennej pracy. Tablice z wynikami, listy obecności, instrukcje pracy, organizacja miejsca pracy zgodnie z koncepcją 5s czy systemy ANDON – wszystkie te narzędzia są elementami visual management.

Masaki Imai twierdzi, że głównym celem jest wspieranie managerów w zarządzaniu nad 5M, czyli:

1. Maszynami (Machines)

2. Metodami (Methods)

3. Siłą roboczą (Manpower)

4. Materiałami (Materials)

5. Pomiarami (Measurements)

Odbywa się to na wielu płaszczyznach, a my skupimy się dzisiaj na wykorzystaniu pracy standaryzowanej w kontekście zarządzania wizualnego. Arkusze Pracy Standaryzowanej w precyzyjny sposób określają, jak należy wykonać poszczególne zadania. Dzięki temu najlepsza znana metoda pracy zostaje zwizualizowana w sposób czytelny i dostępny dla wszystkich.

Z efektów pracy standaryzowanej korzystają nie tylko operatorzy, którzy pracują na danych stanowiskach, ale także ich przełożeni. Mogą w każdej chwili zajrzeć do swoich podwładnych i skontrolować, czy ich praca przebiega zgodnie z przyjętym standardem.

Arkusze Pracy Standaryzowanej zawierają kilka informacji więcej niż przeciętne instrukcje. Znajdziemy na nich:

Czas taktu

– czas, co jak z naszej linii powinien schodzić gotowy produkt, by zrealizować w terminie wszystkie zamówienia klient

Czas cyklu

– czas potrzebny na produkcje jednego wyrobu lub półwyrobu na stanowisku. 

Cel zmianowy

– czyli liczbę sztuk, które należy wyprodukować na danych stanowisku.

Zapas standardowy

– niezbędny zapas międzyoperacyjny, który pozwoli na realizację planu produkcyjnego bez przestojów linii.

Cel zmianowy można w bardzo prosty sposób przedstawić w formularzu zwanym potocznie „godzinówką”. Dzięki temu możliwe będzie kontrolowanie na bieżąco, czy praca postępuje w oczekiwanym tempie. W przypadku odstępstw od zamierzonego wyniku należy przeanalizować jakie czynniki spowodowały wystąpienie problemu i je wyeliminować.

Oto przykład takiego formularza:

Kliknij obrazek aby pobrać formularz godzinówki

Ustalony zapas standardowy pozwoli na lepsze zarządzanie materiałami dostępnymi na produkcji i w buforach na regałach. Wszelkie odstępstwa od wyliczonej wartości będą świadczyły o wystąpieniu odchyleń w procesie – może to oznaczać przykładowo, że któreś z gniazd pracuje wolniej i powstaje dodatkowy zapas. Mamy więc widoczny problem, którym należy się zająć.

Praca standaryzowana jest zatem świetnym narzędziem wspierającym zarządzanie wizualne i ułatwiającym wszystkim pracę. Pamiętaj – „jeżeli nie możesz czegoś mierzyć, to nie możesz tym zarządzać” (Peter Drucker).

Oceń ten artykuł:

Średnia ocen artykułu: / 5. Liczba ocen:

Brak ocen tego artykułu! Bądź pierwszym oceniającym.

Inne artykuły

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!