Mapowanie procesów

Bez względu na to, czy na co dzień pracujesz w księgowości, na produkcji czy w sklepie odzieżowym, w każdym z tych miejsc masz do czynienia z procesami. Wszystkie zadania, które wykonujemy w ramach naszej pracy są ich częścią składową. A przynajmniej powinny być.

Jak definiujemy proces?

Po pozytywnym przejściu przez proces produkcyjny nowy pracownik zostaje wdrożony w nową rolę w organizacji. W większości przypadków polega to na przedstawieniu po raz kolejny, ale już bardziej szczegółowo, listy zadań do wykonania. Dodatkowo dostajemy odpowiednie narzędzia i … do dzieła. To koniec procesu szkoleniowego. Teraz zaczyna się praca. I najczęściej kończy mowa o “procesach”.

W rzeczywistości nasze obowiązki wynikają bezpośrednio z tego w jakich procesach wewnątrz organizacji bierzemy czynny udział. Możemy być ich uczestnikami lub właścicielami. Procesy to nic innego jak połączone ze sobą elementy (kroki), które są ułożone w odpowiedniej kolejności i mają określone cele. By nimi zarządzać, należy określić odpowiednie wskaźniki, które pozwolą nam sprawdzić, czy efekty pokrywają się z oczekiwaniami.

Przykładowo proces rekrutacyjny ma na celu zatrudnienie pracownika spełniającego określone kwalifikacje za określone wynagrodzenie. Właścicielem takiego procesu może być Manager Działu Personalnego, a uczestnikiem i głównym odpowiedzialnym za realizację zadań Rekruter. Miernikami może być zatem to, w jakim stopniu nowy pracownik spełnia podane wymagania oraz czas trwania poszukiwań.

Proces ten posiada dojść widoczny początek i koniec. Zaczyna się w momencie przekazania do działu personalnego zapotrzebowania na zatrudnienie nowej osoby. Jest to wejście do procesu rekrutacyjnego. Wyjściem będzie “zatrudniony pracownik”.

W jaki sposób zapisać proces?

Rozwiązaniem jest mapowanie procesów. Jest to graficzne przedstawienie procesów – ich poszczególnych elementów oraz zależności między nimi.

Pierwszym i podstawowym celem mapowania jest przedstawienie realnych procesów w takiej formie, w jakiej rzeczywiście funkcjonują w przedsiębiorstwie. W przeciwnym razie jest to tylko dokument, który nie wnosi żadnej wartości do organizacji.

Można to zrobić na wiele sposób. Najbardziej popularne narzędzia i metody mapowania procesów to:

Każda z powyższych metod pozwoli opisać dowolny proces. Nie ma wśród nich najlepszej metody. Dobór narzędzia powinien być uzależniony sytuacją, danymi jakie potrzebujemy pozyskać oraz wiedzą i doświadczeniem jakie posiadamy.

SIPOC

Narzędziem, od którego można rozpocząć swoją przygodę z mapowaniem jest SIPOC. To akronim od słów:

Używając tej metody tworzymy diagram lub tabelę, która pozwala nam na opisanie kolejnych etapów w środkowej kolumnie “Process”. Do każdego kroku przypisujemy wejście – z lewej, oraz wyjście – z prawej. Analizujemy także kto jest dostawcą danych do danego etapu i kto jest klientem danej operacji.

Schemat Diagramu SIPOC
Schemat Diagramu SIPOC

Korzyści z mapowania procesów

Mapowanie, z użyciem SIPOC czy dowolnej innej metody, dostarcza nam jasnej informacji o tym jak przebiega dany proces. Jest to forma czytelnego ustandaryzowania postępowania i punkt wyjścia do wielu działań.

Procesy opisane w ten sposób można łatwo zmieniać lub kopiować. Dzięki mapom wiemy kto jest odpowiedzialny za poszczególne kroki i jakich danych wyjściowym należy oczekiwać. Przypisanie wskaźników do całego procesu i zarządzanie nim jest o wiele prostsze. Prowadzenie szkoleń dla nowych pracowników jest o wiele skuteczniejsze, ponieważ od samego początku są oni świadomi w jakich procesach uczestniczą i jakich klientów – wewnętrznych i zewnętrznych obsługują.

Graficzne przedstawienie procesu jest bardzo często używane także do rozwiązywania problemów. Dzięki rozpisaniu w ten sposób całości działań możemy lepiej zrozumieć powiązania pomiędzy poszczególnymi krokami procesu i zawęzić obszar poszukiwania potencjalnych przyczyn problemu.

Mapowanie procesów jest także kluczowe dla ich doskonalenia, ponieważ pozwala na łatwe przemodelowanie schematu postępowania bez obawy pominięcia kluczowych kroków. Optymalizacja może polegać także na eliminowaniu pewnych operacji, które nie przynoszą wartości dla klienta.

Oceń ten artykuł:

Średnia ocen artykułu: / 5. Liczba ocen:

Brak ocen tego artykułu! Bądź pierwszym oceniającym.

Inne artykuły

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!