Blended Learning – co warto o nim wiedzieć?

Obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że podstawowym kluczem do sukcesu jest rozwój. Jeżeli chcesz, żeby Twoja kariera ruszyła z miejsca, postaw na efektywne metody szkoleniowe. Coraz popularniejsza staje się blended learning, nazywany też nauczaniem hybrydowym, mieszanym lub komplementarnym. Na czym polega blended learning, jakie są zalety i wady tej metody szkoleniowej? Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się więcej.

Spis treści

Blended learning - zacznijmy od podstaw

Jeżeli chcesz wiedzieć wszystko o blended learning, zacznijmy od podstaw. Dowiedz się, czym jest ta metoda oraz poznaj jej najważniejsze założenia. Technika blended learning może być realizowana na różnych płaszczyznach, w różnych trybach i modelach nauczania. Poznaj ten efektywny sposób podnoszenia kwalifikacji zawodowych z naszym poradnikiem.

Czym jest blended learning?

Blendend learning to metoda nauczania dorosłych. Jej charakterystyczną cechą jest wykorzystanie kilku technik jednocześnie. Mieszana forma nauki łączy znane nam z lat szkolnych formy tradycyjne z nowoczesnymi aktywnościami prowadzonymi zdalnie, takimi jak e-learning.

Jakie media używane są w trakcie nauczania metodą blended learning? Wykorzystując tę metodę szkoleniową, mieszamy:

Jeśli chodzi o wybór metod do blended learningu, wiele zależy od oczekiwań samego ucznia. Wynika to z faktu, że szkolenie ma wysoce osobisty charakter. Indywidualne podejście do zagadnienia sprawia, że w trakcie kursu nie będziesz zajmował się wiedzą, która do niczego się później nie przyda. Spersonalizowany program oraz wykorzystywane narzędzia sprawiają, że blended learning to w rękach umiejętnych szkoleniowców bardzo precyzyjne narzędzie.

Płaszczyzny, tryby i modele nauczania

W celu osiągnięcia zadowalających rezultatów w optymalnym czasie, instruktorzy mogą wykorzystywać różne płaszczyzny do przekazywania wiedzy. Metody realizacji szkolenia oraz merytoryczna zawartość materiałów zawsze jest dostosowana do odbiorców oraz zamierzonych celów. Wyróżniamy trzy podstawowe płaszczyzny blended learningu:

Oprócz różnych płaszczyzn, na których realizowane jest szkolenie, możemy wyróżnić dwa tryby nauczania. Pierwszy to tryb synchroniczny, w którym wszyscy kursanci odbierają przekazywaną wiedzę w tym samym czasie. Najprostszym przykładem są dyskusje w grupie lub wideokonferencje z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Alternatywą pozostaje tryb asynchroniczny, gdy wiedza jest przekazywana i odbierana przez uczniów w różnym czasie. Mamy z nim do czynienia w czasie realizacji samodzielnych projektów w domu, oglądania materiałów offline lub spersonalizowanych przed spotkaniem w grupie. Korzystając z kursów blended learning, bardzo często będziesz korzystać z obu tych modeli dla efektywnej nauki.

Ostatnim zagadnieniem mającym wpływ na przebieg szkolenia, jest wykorzystanie różnych modeli nauczania. W ramach jednej ścieżki dydaktycznej możesz korzystać z modelu przeplatanego, czyli płynnie przechodzić pomiędzy metodami tradycyjnymi a e-learningowymi. Drugą opcją jest wykorzystanie szkoleń tradycyjnych do przekazywania wiedzy praktycznej, a platform e-learningowych do ćwiczeń i przeprowadzania testów.

Blendend learning - zalety

Nie bez przyczyny blended learning uważa się za jedną z najbardziej efektywnych metod uczenia ludzi dorosłych. Jakie są jej najważniejsze zalety?

Wysoce spersonalizowany kurs

Jak już nadmienialiśmy, blended learning zawsze ma wysoce osobisty charakter. Materiał oraz zakres wiedzy jest dostosowany do potrzeb osoby uczestniczącej w szkoleniu. Istnieje szereg sposobów na to, żeby dopasować treść kursu do uczestników. Niektórzy szkoleniowcy przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzają testy aby ustalić, jaki jest realny poziom wiedzy o danym zagadnieniu. Dzięki temu w toku nauczania mogą skupić się na sprawach najistotniejszych. Co więcej, uczestnicząc w szkoleniach blended learning, mamy dostęp do własnego konta na wskazanej platformie. Możemy tam śledzić swoje postępy, co podnosi motywację do nauki.

Dostęp do wiedzy w każdej chwili

Platformy do blended learningu bardzo często zapewniają dostęp do materiałów dydaktycznych zawsze, gdy uczestnik tego potrzebuje. Może chodzić na przykład o nagrania wideo, skrypty, materiały źródłowe lub poprzednio wykonane testy. Wystarczy mieć dostęp do internetu i można w każdej chwili się uczyć.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Dostęp do metod e-learningowych oznacza między innymi oszczędność czasu. Z punktu widzenia uczestników szkolenia oznacza to brak konieczności dojazdów. Udostępniane źródła to bardzo często wiedza w pigułce, więc uczenie się nowych umiejętności lub pojęć nie wymaga czytania wielu książek bądź opracowań. Połączenie metod tradycyjnych z nowoczesnymi przekłada się także na zmniejszenie kosztów szkolenia, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości szkolonych osób. Blended learning jest więc coraz częściej wybieraną metodą na zwiększenie kwalifikacji zawodowych.

Budowanie relacji interpersonalnych

Blended learning wykorzystuje różne metody pracy w grupie, która pozwala na zbudowanie nowych i silnych więzi interpersonalnych pomiędzy pracownikami. Często w trakcie spotkań dydaktycznych uczestnicy dzielą się doświadczeniami, ucząc się nie tylko z dostarczonych materiałów, ale też od siebie nawzajem. Taki tryb szkolenia pozwala na bezpośredni kontakt z trenerem oraz otwarte dyskusje na temat sposobów rozwiązywania złożony problemów. 

Atrakcyjność materiałów

W procesie nauki ogromne znaczenie ma multimedialność przekazu. Nie ulega wątpliwości, że atrakcyjne materiały i metody treningowe przyciągają nas, motywują i zachęcają do aktywności. Wyeliminowanie biernego uczenia się suchych faktów sprawia, że uczestnicy kursów blended learning lepiej pamiętają treść szkolenia. Testy wiedzy przeprowadzane elektroniczne pozwalają na utrwalenie i powtórzenie materiału, stanowiąc jednocześnie dobry sposób na weryfikację realnej wiedzy uczniów. 

Jak wygląda przykładowe szkolenie blended learning?

  1. Szkolenie rozpoczyna się od testu diagnostycznego, sprawdzającego aktualny poziom wiedzy uczestników. Test przeprowadzany jest na wybranej platformie e-learningowej
  2. Każdy z uczestników otrzymuje drogą elektroniczną materiały, z którymi ma się zapoznać. Dzięki temu zdobywa wiedzę teoretyczną, potrzebną na dalszych etapach szkolenia. Co ważne, przyswojenie materiału leży w gestii uczestnika – sam może wybrać miejsce i czas nauki, dzięki czemu przyszłe spotkania będą poświęcone jedynie rozwiązywaniu problemów
  3. Trzecim etapem są zajęcia stacjonarne, prowadzone w grupie. Pozwalają na zbudowanie relacji z innymi uczestnikami oraz trenerem. Instruktor uzupełnia wiedzę uczestników, pomaga im rozwiązań zagadnienia problemowe oraz przeprowadza praktyczne ćwiczenia. Takie indywidualne lub grupowe sprawdziany pozwalają zweryfikować zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną
  4. Po zakończeniu zajęć, uczestnicy mogą korzystać z indywidualnych lub grupowych konsultacji, realizowanych najczęściej za pośrednictwem wideokonferencji przez internet. W ten sposób weryfikują obszary, w których czują się niepewnie i wyjaśniają niezrozumiałe dotąd pojęcia
  5. Ostatnim etapem jest sprawdzenie uzyskanej wiedzy. Trener przeprowadza zdalne testy, wykorzystując platformę e-learningową. W niektórych przypadkach końcowe testy mogą przybrać formę spotkania stacjonarnego.

Powyższe sześć kroków stanowi zaledwie przykład możliwości modelu przeplatanego i wykorzystuje trzy podstawowe płaszczyzny blended learningu. Co ważne, każdy z powyższych etapów może występować wielokrotnie lub w różnej kolejności. Niektóre z nich można pominąć lub dodać nowe.

Czy warto korzystać z blended learning?

Blended learning to innowacyjna i bardzo efektywna metoda przekazywania wiedzy. Możemy śmiało przyznać, że zwiększa ona nasze możliwości edukacyjne i pozwala na poszerzanie kwalifikacji niezależnie od miejsca i czasu. Blended learning to znakomita mieszanka metod tradycyjnych oraz nowych technologii, która pozwala swobodnie uczyć się w grupie. Praktyka pokazuje, że osoby korzystające z tego typu szkoleń łatwiej zapamiętują zdobyte informacje i lepiej potrafią wykorzystać je w praktyce, na przykład do rozwiązywanie realnych zagadnień problemowych. 

Oceń ten artykuł:

Średnia ocen artykułu: / 5. Liczba ocen:

Brak ocen tego artykułu! Bądź pierwszym oceniającym.

Inne artykuły

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!