Praca standaryzowana – krok po kroku

Standardy, standaryzacja i praca standaryzowana. To nie to samo, choć jedno jest wynikiem drugiego. Efektem zdefiniowania standardów jest standaryzacja, której efektem jest praca standaryzowana. Jej implementacja zagwarantuje osiągnięcie sukcesu oraz możliwość cieszenia się ze wszystkich korzyści wynikających z wdrożenia tego narzędzia w organizacji. Jak wdrożyć pracę standaryzowaną krok po kroku? Odpowiedzi znajdziecie poniżej.

Czy praca standaryzowana to po prostu praca zgodna z określonymi standardami?

Nie do końca, ale… zacznijmy od początku – od standardów. Zawierają one najlepsze znane obecnie praktyki, których należy przestrzegać realizując określone zadania. Dzięki temu gwarantują one wykonanie pracy w sposób bezpieczny i efektywny. Standardy muszą być spisane w sposób zrozumiały dla wszystkich, ponieważ w innym przypadku nie będzie możliwe uzyskanie powtarzalności.

Standaryzacja będzie zatem zbiorem działań, którego zadaniem jest nie tylko tworzenie nowych standardów, ale także doskonalenie obecnych.

Praca standaryzowana jest tak naprawdę efektem standaryzacji, ponieważ jest to praca w oparciu o ustalone standardy, zapisane w postaci Kart Pracy Standaryzowanej, z uwzględnieniem trzech dodatkowych elementów:

Kolejne etapy wdrażania pracy standaryzowanej

W celu stworzenia Kart Pracy Standaryzowanej należy przejść określone kroki, które pozwolą na zebranie odpowiednich danych oraz stworzą dokumentacją, która będzie niezbędnym załącznikiem.

Pierwszym krokiem jest szczegółowe przeprowadzenie obserwacji stanu obecnego. Na tym etapie należy znaleźć powtarzalną sekwencję analizowanego procesu, spisać kolejne kroki oraz zmierzyć ich czas w celu weryfikacji stabilności. W przypadku zauważalnych odchyleń pomiędzy pracą różnych osób należy ustalić standard dla wszystkich.

Zaobserwowany proces należy podzielić na elementy, które będą analizowane w dalszej części. Elementy powinny być na tyle krótkie i uniwersalne, by możliwe było stworzenie na ich podstawie wiele innych, podobnych procesów.

Przygotowanie Arkusza Podziału Pracy

Dla każdego zdefiniowanego elementu ma na celu spisanie wszystkich standardów związanych z wykonaniem poszczególnych zadań. Określona metoda pracy mówiąca co, jak i dlaczego należy wykonywać będzie ważnym elementem pracy standaryzowanej.

Następnym, bardzo istotnym krokiem, jest normowanie czasu pracy poszczególnych elementów. Przykładowym narzędziem, które można wykorzystać w tym celu jest metoda chronometrażu. Ten etap wymaga dużej dokładności, ponieważ efekty tej pracy będą definiować normy zmianowe dla wykonywanej pracy.

Karty Pracy Standaryzowanej

Posiadając komplet danych należy przejść do podsumowania tworząc Karty Pracy Standaryzowanej. A arkuszu powinny znajdować kolejne elementy procesu, ułożone w odpowiedniej sekwencji wraz z czasami wynikającymi z normowania oraz czas taktu i zapas standardowy. Dobrą praktyką jest graficzne przedstawienie kolejnych kroków na schemacie stanowiska pracy.

Stworzenie Karty Pracy Standaryzowanej nie jest ostatnim etapem procesu wdrażania pracy standaryzowanej. Ostatnim, bardzo często pomijanym krokiem jest komunikacja nowego standardu i szkolenie pracowników.

Implementacja pracy standaryzowanej zgodnie z powyższym schematem zagwarantuje osiągnięcie sukcesu oraz możliwość cieszenia się ze wszystkich korzyści wynikających z wdrożenia tego narzędzia w organizacji.

Oceń ten artykuł:

Średnia ocen artykułu: / 5. Liczba ocen:

Brak ocen tego artykułu! Bądź pierwszym oceniającym.

Inne artykuły

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!