Dlaczego e-learning w firmach to dobry pomysł?

Czym jest e-learning? Jakie zastosowanie ma e-learning w przedsiębiorstwie? Jakie czynniki przemawiają za zastosowaniem e-learningu w firmie? Jakie bariery występują w organizacjach przed wykorzystaniem e-learningu? Z artykułu dowiesz się również jak kształcenie poprzez e-learning rozwija się Polsce i na świecie.

Spis treści

Idea e-learningu

Termin e-learning obejmuje całość procesów związanych z nauczaniem i uczeniem się w środowisku i za pośrednictwem nowoczesnych technologii informacyjnych, zwłaszcza Internetu. E-learning jest interaktywnym procesem kształcenia, który poprzez dostępne środki techniczne umożliwia realizację określonych relacji. Mówi się, że dzięki e-learningowi uczymy się tego, co jest nam w danej chwili potrzebne, w miejscu, czasie i tempie, które najbardziej nam odpowiadają. E-learning określa się jako nauczanie skoncentrowane na uczniu. Pojęcie e-learning pojawiło się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii i nadal się kształtuje, ma charakter ewolucyjny. E-learning jest formą edukacji na odległość, gdzie: [1]

Zastosowanie e-learningu w firmie

W większości firm mamy strukturę do siebie bardzo podobną. Przedsiębiorstwo można podzielić na obszary takie jak: produkcja, sprzedaż i marketing, finanse, administracja i HR. Każdy z wymienionych obszarów może być traktowane jako docelowe miejsce, w które skutecznie trafi oferta szkoleń e-learningowych. E-learning umożliwia szkolenia bez ograniczenia czasowego. Korzyści wynikające z zastosowania tej metody to szeroko rozumiana redukcja kosztów wynikająca z niższej ceny szkoleń, ale także ze zmniejszenia kosztów pośrednich tak jak: delegacja pracowników, odrywanie ich od pracy. Zaletą tej metody jest również dostosowanie treści szkoleń do indywidualnych potrzeb pracowników, nieograniczony dostęp i swobodne korzystanie z materiałów dydaktycznych oraz kontrola efektywności danego szkolenia. Podsumowując główne zalety zdalnego nauczania to: [2]

Warunki rozwoju e-learningu na świecie

Na świecie rynek systemów do e-learningu rozwija się niezwykle dynamicznie, panuje entuzjazm do tego typu rozwiązań. Według ekspertów z IDC warunkami koniecznymi do rozwoju dla e-szkoleń w poszczególnych krajach są:

Według raportu przygotowanego przez The Economist we współpracy z IBM, dotyczącego stopnia przygotowania poszczególnych krajów do e-szkoleń w pierwszej piątce znalazły się kraje takie jak: Szwecja, Kanada, USA, Finlandia, Korea Południowa. Polska znalazła się dopiero na 33 miejscu. Według różnych ekspertów e-learning jest dopiero w fazie wczesnego rozwoju. Bodźcem zachęcającym firmy do korzystania z e-szkoleń jest przede wszystkim redukcja kosztów, w porównaniu z tradycyjną formą szkoleń, nawet o 70%. [3]

Polscy przedsiębiorcy przekonują się do e-learningu dość wolno. Małe firmy praktycznie nie korzystają z możliwości szkolenia swoich pracowników metodą e-learningu, wykorzystują ją jedynie do nauki języków obcych. W dużych firmach zainteresowanie szkoleniami e-learningowymi systematycznie rośnie – trend ten można zaobserwować od 2003 roku w sektorze korporacyjnym oraz od 2004 roku w sektorze administracji publicznej.

Czynniki przemawiające za e-learningiem

Według Barbary Glińskiej czynniki, które przemawiają za e-learningiem to: [4]
Z badań Olgi Sobolewskiej z Uniwersytetu Warszawskiego wynika, iż jedynie co trzecia firma miała do czynienia z technologią nauczania jakim jest e-learning. Analiza badań TNS OBOP dowodzi, że narzędzia e-learningowe są w Polsce popularne wśród internautów młodych. Z rozwiązań e-learningowych korzysta 39% uczniów i studentów, a w Wielkiej Brytanii aż 90%. Polski rynek edukacyjny dopiero rozpoczyna próby z e-learningiem, a światowe uniwersytety wykorzystują narzędzie e-learningowe w edukacji. W Polsce z rozwiązań e-learningowych najczęściej korzystają osoby w wieku do 39 lat, mające wyższe wykształcenie lub nadal się uczące, oceniające swoja sytuację materialną jako dobrą oraz żyjące bez rodziny tak jak: kawaler/panna, osoby rozwiedzione. [5]

Bariery przy wdrożeniu e-learningu

W Polsce tylko 31% przedsiębiorstw wspiera proces edukacyjny rozwiązaniami e-learningowymi. Za największe bariery przy wdrażaniu e-learningu w organizacjach wymienia się: wysoką cenę wdrożenia systemu, trudność w zmotywowaniu pracowników do ukończenia szkolenia oraz brak bezpośredniego kontaktu z trenerem. Pocieszający jest fakt, iż 80% badanych pozytywnie ocenia swoje doświadczenia z e-learningiem. E-learning to nowa jakość edukacji. Pozostaje jeszcze mieć przekonanie, że skuteczność, atrakcyjność i dostępność szkoleń e-learningowych zostanie doceniona także przez polskich przedsiębiorców.

Wdrożenie rozwiązań w firmie produkcyjnej przez e-learning

Wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz dynamiczne zmiany w ich otoczeniu powodują, że firmy poszukują nowych sposobów do doskonalenia funkcjonowania, w tym zwłaszcza nowych metod wdrażania rozwiązań i realizacji procesów. Przedsiębiorstwa stają przed wyborem różnych rozwiązań doskonalących procesy w przedsiębiorstwie zwłaszcza produkcyjnym. Często jednak firmy szczególnie z sektora MŚP spotykają się z barierami wdrożenia rozwiązań Lean. Często można zauważyć ograniczoną wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie w danej dziedzinie oraz duży problem stanowi ograniczenie zasobów finansowych w przedsiębiorstwach.

Dostrzegane były dwa rozwiązania praktykowane przez firmy tak jak wdrożenie rozwiązań biznesowych samodzielnie przez przedsiębiorcę, niestety bez doradztwa specjalisty to rozwiązanie się rzadko udawało. Inne firmy natomiast korzystają przez wiele lat z pomocy firm doradczych, gdzie rozwiązania są wdrażane w długim czasie i za duże pieniądze. Optymalnym aktualnie najbardziej praktykowanym rozwiązaniem w firmach produkcyjnych jest nowoczesna metoda wdrażania rozwiązań Lean poprzez korzystanie z platformy e-learningowej, która daje pracownikom solidną i sprawdzoną wiedzę, a następnie przedsiębiorstwa korzystają ze wsparcia konsultanta, który przeprowadza firmę przez cały proces wdrożenia. Te dwa wymienione elementy się uzupełniają między sobą. Aktualnie metoda ta uznawana jest za najbardziej innowacyjną metodą nauczania, ponieważ pracownik sprawnie dociera do potrzebnej wiedzy. Nasze rozwiązanie oceniane jest przez przedsiębiorców jako tanie, szybkie, lepsze, przyjemne dla pracowników i przede wszystkim zwiększające zyskowność przedsiębiorstwa.

Dlaczego e-learning na produkcji to dobry pomysł?

Wiele firm produkcyjnych nadal sceptycznie podchodzi do przekazywania wiedzy w swoich firmach za pomocą e-learningu. Często taka postawa wynika z błędnych wyobrażeń o tego rodzaju szkoleniach uważając je za mało interaktywne oraz przeładowane informacjami. W rzeczywistości przekazywanie wiedzy przez e-learning ma wiele zalet dla uczestników szkoleń jak również dla firmy produkcyjnej. E-learning dzięki szybkiemu rozwojowi technologii staje się coraz bardziej popularnym sposobem dzielenia się wiedzą. Dotyczy to zwłaszcza firm produkcyjnych, które często są rozproszone pod względem różnej lokalizacji zakładów produkcyjnych, biur i magazynów.

Aktualnie wszystko ulega ciągłym zmianom, dlatego firmy działające na konkurencyjnym rynku muszą dostosowywać strategię rozwoju do nowych potrzeb. Tym samym pracownicy muszą podnosić swoje kwalifikacje oraz zwiększać i optymalizować efektywność pracy.

Potencjalnie e-learning powinien stać się źródłem redukcji kosztów oraz stymulatorem rozwoju zasobów ludzkich, dostosowanym do indywidualnych możliwości danego pracownika. Adaptacja takiego rozwiązania wymaga jednak bardzo dokładnej analizy potrzeb i oczekiwań [6]

Optymalnym aktualnie najbardziej praktykowanym rozwiązaniem w firmach produkcyjnych jest nowoczesna metoda wdrażania rozwiązań Lean poprzez korzystanie z platformy e-learningowej, która daje pracownikom solidną i sprawdzoną wiedzę, a następnie przedsiębiorstwa korzystają ze wsparcia konsultanta, który przeprowadza firmę przez cały proces wdrożenia. Te dwa wymienione elementy się uzupełniają między sobą. Aktualnie metoda ta uznawana jest za najbardziej innowacyjną metodą nauczania, ponieważ pracownik sprawnie dociera do potrzebnej wiedzy. Nasze rozwiązanie oceniane jest przez przedsiębiorców jako tanie, szybkie, lepsze, przyjemne dla pracowników i przede wszystkim zwiększające zyskowność przedsiębiorstwa. Na niższe koszty zdalnego nauczania składa się brak opłat za dojazdy, noclegi i delegacje pracowników. Szkolenia e-learningowe nie dezorganizują pracy na produkcji, ponieważ użytkownik sam decyduje o tempie przyswajania wiedzy w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, może wracać do niezrozumiałych fragmentów kilka razy. Wiedza prezentowana w kursach zawiera elementy animacji i grafiki oraz quizy utrwalające wiedzę. Kursy są dzielone na moduły, gdzie wiedza podawana jest w małych porcjach. Szkolenie mobilne zapewnia maksimum elastyczności, wiedzy, spójności oraz niezawodności. Szkolenie e-learningowe zapewnia spójne takie samo szkolenie dla wszystkich pracowników we wszystkich lokalizacjach firmy. Badania pokazują, że metody e-learningowe równie dobrze sprawdzają się w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Ta nowoczesna forma nauki gwarantuje ustawiczny rozwój pracowników produkcyjnych.

Zdaniem prezesa Zarządu firmy Quinto Sp. z o. o.:

e-learning to w Polsce wciąż innowacyjna metoda dzielenia się wiedzą, która – ku zaskoczeniu wielu przedsiębiorców – sprawdzi się w firmie z każdego segmentu gospodarki. W dobie minimalizacji kosztów, maksymalizacji efektywności i postępującej personalizacji e-learning wydaje się łączyć w sobie wszystkie te elementy. Być może zamiast ciąć koszty produkcji czy sukcesywnie zmniejszać kadrę pracowniczą w poszukiwaniu oszczędności, warto zwrócić uwagę na e-learning, który z powodzeniem zastąpić może system szkoleń tradycyjnych. Taka forma przekazywania informacji może okazać się szczególnie pomocna w przedsiębiorstwach przemysłowych, których jednostki zlokalizowane są w różnych miejscach [7]

Podsumowanie

Kształcenie poprzez e-learning jest coraz częściej stosowane zarówno w edukacji jak i w świecie biznesu. Zauważalne są różnice w rozwoju e-learningu na świecie i w Polsce. Pocieszający jest fakt, że zainteresowanie tą formą kształcenia w Polsce systematycznie rośnie. Poprzez e-learning zdobywamy szybko wiedzę w dogodnym dla nas miejscu, czasie oraz tempie, które najbardziej nam odpowiada.

źródła:

[1] Ł. Żołędziewski, Social learning-nauczanie nieformalne w organizacji, zeszyty naukowe Uniwersytety szczecińskiego nr 656, studia informatica nr 28, 2011, s. 194.

[2] J. Grygiel, E-learning- nowa forma edukacji, Katolicki Uniwersytet Lubelski, s.3.

[3] J. Grygiel, E-learning- nowa forma edukacji, Katolicki Uniwersytet Lubelski, s.4.

[4] B. Glińska, Szkolenia stacjonarne czy szkolenia elektroniczne? http://www.ckzeto.com.pl/pub.

[5] O. Sobolewska, E-learning w szkoleniu kadr – raport z badań, dwumiesięcznik „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 3-4/2006.

[6] J. Grygiel, E-learning – nowa forma edukacji, Katolicki Uniwersytet Lubelski

[7] D. Cichoń, Szkolenia w przemyśle: niedoceniane e-nauczanie, Polski Przemysł, maj 2013, s. 16-17

Oceń ten artykuł:

Średnia ocen artykułu: / 5. Liczba ocen:

Brak ocen tego artykułu! Bądź pierwszym oceniającym.

Inne artykuły

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!