Baza wiedzy

Baza wiedzy to zbiór naszych wszystkich materiałów w postaci artykułów, podcastów oraz materiałów video. Wszystkie dostępne całkowicie za darmo!

Czytelnia

Ochrona sygnalistów – nowa dyrektywa unijna

Czy wiesz, że whistleblowing to jeden z najskuteczniejszych sposobów uzyskania informacji o nadużyciach? Kto może zostać sygnalistą oraz jakiej ochronie będzie podlegać? Jak wynika z badania, tylko co trzeci ankietowany zgłaszał kiedykolwiek nieprawidłowości w miejscu

Czytaj więcej »
Czytelnia

PDCA – Cykl Deminga

Czy dążysz w swojej organizacji do doskonalenia procesów? Czy poprawiasz jakość oferowanych wyrobów lub usług? Czy spostrzegasz niedoskonałości swojego systemu zarządzania? Czy Twoja organizacja tworzy odpowiednie warunki zachęcające pracowników do rozwijania wiedzy i umiejętności? Jeśli

Czytaj więcej »
Feedback – konstruktywna forma krytyki
Czytelnia

Feedback – konstruktywna forma krytyki

Czy wiesz, że feedback jest jednym z najprostszych instrumentów zarządzania? Pracownicy coraz częściej domagają się od swoich menadżerów więcej informacji zwrotnych. Liderzy muszą być gotowi nie tylko na dawanie informacji zwrotnych, ale również na ich

Czytaj więcej »
Czytelnia

Macierz Eisenhowera

Czy wiesz co w Twojej codziennej pracy jest ważne i niepilne? Czy wiesz, które zadania są dla Ciebie kluczowe pod kątem ważności i pilności? Przedstawiam Ci w artykule uniwersalne narzędzie, które pozwoli Ci planować w

Czytaj więcej »
Czytelnia

Metoda SMART

Czy warto stosować metodę SMART? Jak wyznaczać cele używając metody SMART? Czy wiesz, że jeśli dobrze sformułujesz swój cel to będziesz miał dużo większe szanse na wykonanie go? Umiejętność wyznaczania i właściwego formułowania celów jest

Czytaj więcej »
Czytelnia

Analiza SWOT

Czy wiesz, że dobra strategia rozwoju stanowi podstawę sukcesu Twojej firmy? Jednym z narzędzi pomocnych przy budowaniu strategii jest analiza SWOT. Często stosowana do badania mocnych i słabych stron firmy na tle konkurencji. Narzędzie to

Czytaj więcej »
Nie ma więcej postów do pokazania