Wdrożenia

Projekty wdrożeniowe realizujemy w firmach produkcyjnych od 9 lat. Udoskonaliliśmy już wiele linii produkcyjnych w całej Polsce. Optymalizujemy procesy, eliminujemy marnotrawstwo, generujemy oszczędności i usprawniamy komunikację. Proces wdrożenie realizujemy w ścisłej współpracy z pracownikami produkcji.

Wdrożenie Lean w Manufakturze w Bolesławcu

W swoim portfolio mamy wiele historii sukcesu. Wdrożenie w Manufakturze w Bolesławcu jest jedną z nich. Projekt realizowaliśmy przez rok. Naszym priorytetem było wdrożenie LEAN, by zarządzało się sprawniej i efektywniej. Usprawniliśmy procesy pracy w poszczególnych działach oraz współpracy między nimi. Wyeliminowaliśmy straty m.in. w postaci zalegających stanów magazynowych. Poza wdrożeniem LEAN, przeprowadziliśmy szkolenia z efektywnej komunikacji, zarządzania zmianą, motywowania dla kadry zarządzającej. Lata doświadczenia i dziesiątki przeprowadzonych projektów są potwierdzeniem naszych przekonań, że tylko połączenie tych dwóch ścieżek gwarantuje sukces projektu.

Co jeszcze zrobiliśmy w Manufakturze w Bolesławcu?

Wprowadziliśmy system pracy standaryzowanej.

Wdrożyliśmy standardy pracy, czyli instrukcje obowiązujące na poszczególnych stanowiskach, dzięki którym wyeliminowaliśmy błędy w kontroli jakości oraz w interpretacji realizacji zadań oraz skróciliśmy czas szkoleń pracowników.

Zredukowaliśmy stany magazynowe. System zarządzania lean wpłynął na wydajniejsze planowanie produkcji, system zamówień jest pod kontrolą, realizowany według potrzeb i zawsze na czas.

Poprawiliśmy system kontroli jakości.

Udrożniliśmy przepływ informacji między pracownikami każdego szczebla. Dzięki szkoleniu z motywowania oraz wdrażania zmian, kadra zarządzająca i menadżerowie sprawniej komunikuje się z kierownikami oraz z pracownikami produkcji. Szybciej reagują na problemy, analizuję i rozwiązują.

Efektem wdrożenia zmian, jest efektywna praca zmotywowanego zespołu oraz oszczędności.

Tak może brzmieć historia Twojej firmy!

JAK TO ROBIMY?

Każdy projekt wdrożenia zmiany zaczyna się od diagnozy, która w dużej mierze opiera się na dokładnej, skrupulatnej i drobiazgowej obserwacji procesu. Przeprowadzamy ją wspólnie z pracownikami linii produkcyjnej. Podczas obserwacji zbieramy dane, które poddajemy analizie. Zebrane informacje uzupełniamy wywiadami z kierownikiem produkcji, brygadzistą, mistrzem. Wsłuchujemy się w potrzeby każdego pracownika. Mamy świadomość, że aby wdrożenie zmiany było skuteczne, potrzebna jest współpraca na każdym szczeblu.

Działamy na celach i pożądanych efektach wdrożenia.

Głównym celem wdrożenia lean jest optymalizacja procesu zarządzania produkcją, wskazanie obszarów do poprawy, co w każdym przypadku sprowadza się do oszczędności i zysków finansowych.

Dobrym pierwszym krokiem jest zdobycie wiedzy na temat LEAN. Mamy to przemyślane!

Aby projekt okazał się sukcesem, zaangażowanie, które bierze się ze zrozumienia również tematu, jest kluczem! Dlatego zapraszamy do naszej bazy wiedzy z tematów Lean, Six sigma oraz kompetencji miękkich. W zakładkach czytelnia, podcast oraz video znajduje się wiele materiałów autorstwa naszych wdrożeniowców.

Rekomendowanym pierwszym krokiem przygody z Lean są nasze: Eliminacja marnotrawstwa e-learning, Standaryzacja e-learning, Motywowanie e-learning.

Nasze kursy e-learningowe dla produkcji są również okazją do poznania naszych trenerów – praktyków.