Jak motywować pracowników?

A gdyby tak w zespole mieć tylko ludzi, którym zawsze się chce? Szefie, liderze, kierowniku! Posłuchaj jak wiele zależy od Ciebie.

Jak szefowie mylą motywowanie z manipulacją

Jednym z najważniejszych zadań szefa jest motywowanie swoich podwładnych. Każdy przełożony chce, żeby jego pracownicy wykonywali zlecane zadania z chęcią i zaangażowaniem. Jednak w rzeczywistości nie zawsze jest to łatwe. Szefowie zdają sobie sprawę, że podwładny może nie chcieć przyjąć zadania.