Doradztwo

Chcesz zredukować niepożądane zmienności w procesach i powtarzające się defekty?

Udoskonaliliśmy już wiele linii produkcyjnych w całej Polsce. Optymalizujemy procesy, eliminujemy marnotrawstwo, generujemy oszczędności i usprawniamy komunikację od 2009 roku.

Nie zwlekaj z diagnozą. Zobacz gdzie jeszcze rezerwy drzemią w Twojej firmie

5/5

5/5 z 3646 ocen

Liczba zrealizowanych usług : 510

Zrób diagnozę swojej firmy

Audyt to fotografia stanu firmy, która jest konieczna, by trafnie dopasować każde działania polepszające stan obecny procesów w firmie.

Celem audytu jest zapoznanie się z istniejącą sytuacją organizacji poprzez rzetelny wgląd w jej obecne procesy organizacyjne, produkcyjne i jakościowe. Audyt pozwoli na analizę skuteczności obecnych procesów i działań organizacji, sposobów ich monitorowania i pomiarowania. Pozwoli identyfikować najważniejsze problemy oraz wskazywać potencjalne obszary i procesy do poprawy.

Zakres audytu może obejmować następujące obszary:

Wynikiem audytu będzie raport, czyli sprawozdanie, podsumowanie, który będzie zawierać diagnozę obecnej sytuacji oraz wskazywać mocne i słabsze strony obecnych procesów oraz identyfikuje obszary i procesy wymagające poprawy wraz z rekomendacją metod optymalizacji, propozycją działań wraz z ich efektami.

Przykładowe wdrożenie lean

W swoim portfolio mamy wiele historii sukcesu. Wdrożenie w Manufakturze w Bolesławcu jest jedną z nich. Projekt realizowaliśmy przez rok. Naszym priorytetem było wdrożenie LEAN, by zarządzało się sprawniej i efektywniej. Usprawniliśmy procesy pracy w poszczególnych działach oraz współpracy między nimi. Wyeliminowaliśmy straty m.in. w postaci zalegających stanów magazynowych. Poza wdrożeniem LEAN, przeprowadziliśmy szkolenia z efektywnej komunikacji, zarządzania zmianą, motywowania dla kadry zarządzającej. Lata doświadczenia i dziesiątki przeprowadzonych projektów są potwierdzeniem naszych przekonań, że tylko połączenie tych dwóch ścieżek gwarantuje sukces projektu.

Co jeszcze zrobiliśmy w Manufakturze w Bolesławcu?

Wprowadziliśmy system pracy standaryzowanej.

Wdrożyliśmy standardy pracy, czyli instrukcje obowiązujące na poszczególnych stanowiskach, dzięki którym wyeliminowaliśmy błędy w kontroli jakości oraz w interpretacji realizacji zadań oraz skróciliśmy czas szkoleń pracowników.

Zredukowaliśmy stany magazynowe. System zarządzania lean wpłynął na wydajniejsze planowanie produkcji, system zamówień jest pod kontrolą, realizowany według potrzeb i zawsze na czas.

Poprawiliśmy system kontroli jakości.

Udrożniliśmy przepływ informacji między pracownikami każdego szczebla. Dzięki szkoleniu z motywowania oraz wdrażania zmian, kadra zarządzająca i menadżerowie sprawniej komunikuje się z kierownikami oraz z pracownikami produkcji. Szybciej reagują na problemy, analizuję i rozwiązują.

Efektem wdrożenia zmian, jest efektywna praca zmotywowanego zespołu oraz oszczędności.

Tak może brzmieć historia Twojej firmy!