Czy można zaprojektować doskonałą produkcję? Badania migawkowe 1/3

Piotr Kowalczyk

Czy można zaprojektować doskonałą produkcję? Badania migawkowe 1/3

Piotr Kowalczyk

Czy można zaprojektować doskonałą produkcję? Można, jednak musimy przestać wierzyć, że… Mój proces nie ma słabych stron… Nie możemy ignorować spostrzeżeń, gdy w głowie rozpycha się myśl, że… Mój proces czasem mnie zaskakuje, lub mój proces … jest procesem. Ma mocne i słabe strony. Zadaniem szefa je ciągłe doskonalenie. Jeśli podejmiesz decyzję, aby zmierzyć się procesowymi słabościami to zacznij od poznania prawdy.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Niebieska czy czerwona pigułka?

Okresowa ocena procesów produkcyjnych, jest tak samo potrzebna jak okresowa wizyta u lekarza, ocena pracownika, czy kontrola samochodu w stacji diagnostycznej. Od czasu do czasu trzeba na wszystko spojrzeć z dystansem. Zmierzyć, zbadać i ocenić, po to, aby mieć pewność, że wszystkie tryby w układzie funkcjonują prawidłowo i to, co otrzymujemy z produkcji jest adekwatne do możliwości, które wcześniej zostały ustalone na podstawie dostępnych danych. Mierzymy, więc i monitorujemy wydajność, efektywność i terminowość produkcji, Analizujemy wyniki, przyrównujemy je do starannie dobranych celów i cieszymy się z osiągniętych wyników.

Pięknie! Kolejny dzień, tydzień, miesiąc, kwartał gdzie dowozimy do celu wynik ze sporym naddatkiem. Jesteśmy naprawdę dobrzy, na konto wpływa premia i w zasadzie możemy szykować się na zasłużony urlop…..

Czy aby na pewno zasłużony?

Pomiar wydajności procesów w standardowej formule, daje nam pewien obraz kondycji procesu. Można założyć ze całkiem precyzyjny.  Za pomocą wskaźników procentowych możemy ocenić wydajność, czyli w pewnym uproszczeniu,

 • wykorzystanie zaplanowanego czasu w stosunku do ustalonych norm czasowych
 • lub ilości wyprodukowanych produktów w stosunku do założonej normy
 • lub w trzeciej wersji terminowość produkcji w stosunku do ustalonego terminu.

Na pierwszy rzut oka, wydaje się, że mierząc i monitorując proces w taki sposób wszystko jest pod kontrolą a proces, którym zarządzamy jest optymalnie zaprojektowany, jeśli osiągnięty wynik spełnia oczekiwania.

Status Quo i święty spokój & niekończące się wyzwanie

Pomiar tak liczonej wydajności jest konieczny, nie kwestionuje tutaj potrzeby monitorowania procesów w taki sposób, ponieważ zabezpiecza ona i stabilizuje przepływ produkcji. Jednak, aby zobaczyć, co naprawdę jest w „króliczej norze” musimy zbadać proces w inny sposób. Potencjał produkcji warto ocenić nie tylko na podstawie uzyskanych oficjalnych wyników. Wynik 70% wydajności, powie nam tylko tyle, że w założonym czasie zrealizowaliśmy normę w takim właśnie stopniu. A co jeśli prawdziwa strata jest dużo większa a potencjał i możliwości procesu są większe? Aby właściwie ocenić ile naprawdę możemy „wycisnąć” musimy policzyć ile w czynnościach operatorów jest wartości a ile marnotrawstwa. Inżynierowie Lean Management wykorzystują w tym celu Badania migawkowe, z których skorzystać może każdy, kto zechce dokładniej przyjrzeć się kondycji produkcji. Zanim opiszę, czym jest i jak wykorzystać te narzędzie muszę wprowadzić Was w świat Szczupłego Wytwarzania. W zarządzaniu Lean Management rozróżniamy pracę na trzy kategorie.
 • Czynności, które dodają wartości do produktu to jest tych czynności, za które klient jest skłonny zapłacić,
 • Czynności dodatkowych to jest takich, które nie dodają wartości do produktu jednak są niezbędne w trakcie realizacji produkcji.
 • Czynności, które nie dodają wartości, innymi słowy są marnotrawstwem. Do tej grupy zaliczymy przynajmniej siedem różnych kategorii czynności, które możemy znaleźć w procesie. Zaliczymy do nich
  • Nadprodukcję
  • Nadmierne Zapasy
  • Wykonywanie niepotrzebnych prac, nazywamy tę stratę również nadmiernym przetwarzaniem.
  • Błędy jakościowe
  • Czekanie
  • Chodzenie
  • Transport
  Brzmi znajomo? Oczywiście! Nie może być inaczej, ponieważ niestety są one mocno zakorzenione w naszych procesach i mają się tam dobrze. W większości polskich firm, nie traktujemy ich z należytą uwagą. Przyczyn ignorancji należy szukać przede wszystkim w braku wiedzy i świadomości, co do skutków ich występowania. Co więc możemy zrobić, aby Marnotrawstwo zidentyfikować, policzyć i ostatecznie zredukować lub wyeliminować z procesu? Jak zwiększyć wydajność nie tyle przez „dociskanie” operatorów a raczej przez usunięcie z procesów przyczyn problemów, które zakłócają, hamują i spowalniają procesy? Najlepsze są proste rozwiązania. I właśnie do takich należą Badania Migawkowe, które zaliczymy do statystycznych narzędzi pomiaru wykorzystania czasu a doprecyzowując do pomiaru i analizy wykorzystania czasów dla różnych rodzajów lub typów pracy albo czynności wykonywanych przez pracowników. Przejdźmy, więc do szczegółów. Metoda obserwacji badań migawkowych polega na wyrywkowej obserwacji miejsca pracy lub pracownika.  Obserwator w ustalonych momentach tj. interwałach, najczęściej jednominutowych kontroluje i rejestruje czynności pracownika lub status maszyny. Na podstawie przeprowadzonych badań oblicza się, ile czasu na danym stanowisku zostało przeznaczone na różnego rodzaju czynności a także przyporządkowuje się czynność do jednej z trzech kategorii pracy, o której wspomniałem już wcześniej to czynności dodających wartości, czynności koniecznych do realizacji procesu jednak niedodających wartości lub do strat. Badania migawkowe znajdują zastosowanie przy badaniu działań:
 • zróżnicowanych i mało powtarzalnych,
 • w biurach,
 • w działach obsługi,
 • w pracowniach specjalistów
 • w procesach produkcyjnych dla określenia skuteczności procesów
  Badania migawkowe to badania statystyczne, ważne jest, więc aby zebrać jak najwięcej danych. W związku z tym zaleca się, aby trwały one minimum jedną zmianę roboczą. To istotne, ponieważ w takim czasie jesteśmy w stanie zaobserwować i zarejestrować szerokie spektrum działań oraz obliczyć wynik na podstawie kilkuset „migawek” Badania migawkowe wymagają odpowiedniego przygotowania, które możemy podzielić na kilka etapów. Dobre i solidne przygotowanie warte jest poświęconego czasu i wysiłku, unikniemy, bowiem sytuacji i błędów, które mogłyby zaburzyć badania lub sam wynik obserwacji. Zamknięty i pełny cykl Badań migawkowych możemy zamknąć w pięciu fazach.
 • Faza 1: Przygotowanie do badania
 • Faza 2: Planowanie i organizacja badania
 • Faza 3: Przeprowadzenie próbkowania
 • Faza 4: Opracowanie wyników
 • Faza 5: Planowanie dalszego wykorzystania próbkowania pracy
Każda z pięciu faz to pewien proces. Przyjrzyjmy się najciekawszej z nich, fazie 2 „Planowanie i organizacja badania”. Faza 2 to krytyczny etap, ponieważ opracowujemy klasyfikację kategorii aktywności, które będą badane, określamy przedmiot badania, np. grupę maszyn i urządzeń, pracowników wykonujących określone zadanie itp. przygotowujemy formularze próbkowania oraz formularze wyników zbiorczych, określamy liczbę obserwacji, przy której wyniki próbkowania będą miały wymaganą wiarygodność. Pomocne będzie przygotowanie arkusza, w którym zestawimy czynności, których możemy spodziewać się w trakcie badań. Czynności dzielimy na trzy wcześniej wspomniane kategorie.

Kolejnym krokiem fazy 2 jest przygotowanie Arkusza pomiarów, ważne jest, aby był prosty i funkcjonalny, ponieważ będzie w trakcie badań służył nam, jako rejestr obserwacji. Arkusz obserwacji możemy zaprojektować w dowolny sposób ważne jest jednak, aby zachować taką architekturę, która spełni trzy kryteria:

 • Funkcjonalność
 • Ergonomia
 • Integralność

To ważne dla naszej wygody, pamiętajmy, że będziemy te arkusze trzymać w ręku przez kilka godzin.

Osobiście korzystam z arkusza, który przedstawiam na zdjęciu poniżej.

Kolory oraz podział i pogrupowanie czynności pomagają w szybkiej identyfikacji komórki, w której musimy oznaczyć zarejestrowane zdarzenie.  

Instrukcje jak przeprowadzić badanie migawkowe, jak zapisać wyniki w arkuszu oraz jak obliczyć wynik i wyciągnąć wnioski napiszę w kolejnej części artykułu.

Oceń ten artykuł:

Średnia ocen artykułu: 4.3 / 5. Liczba ocen: 3

Brak ocen tego artykułu! Bądź pierwszym oceniającym.

Inne artykuły

2 Responses

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!