Czytelnia

Artykuły na tematy dotyczące rozwoju osobistego liderów, menadżerów i kierowników produkcji, związane z wdrażaniem narzędzi Lean oraz Six Sigma. Wiedza podawana w małych kawałkach. Idealne uzupełnieniem wiedzy zawartej w naszych kursach.

Czytelnia

Problem Solving a zasada Pareto – 80/20

Jak zarządzać używając zasady Pareto? Do czego przydaje się w firmach? Jak krok po kroku rozwiązywać problemy w organizacji przy pomocy reguły Pareto? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te pytania i konkretny przykład, który pokaże Ci, co możesz ulepszyć używając tego jednego narzędzia, zasady Pareto, do wprowadzenia zmian. A te należy wprowadzać stopniowo, małymi krokami, zgodnie z filozofią Kaizen.

Czytaj więcej »
Czytelnia

Dlaczego e-learning w firmach to dobry pomysł?

Czym jest e-learning? Jakie zastosowanie ma e-learning w przedsiębiorstwie? Jakie czynniki przemawiają za zastosowaniem e-learningu w firmie? Jakie bariery występują w organizacjach przed wykorzystaniem e-learningu? Z artykułu dowiesz się również jak kształcenie poprzez e-learning rozwija się Polsce i na świecie.

Czytaj więcej »
Etyczne wywieranie wpływu
Czytelnia

Etyczne wywieranie wpływu

Czy wiesz, jak nakłonić innego człowieka do zmiany sposobu postępowania? Jak zachęcić do podjęcia lub zmiany decyzji? Jak dokonać tego by zmiany takiej zapragnął? Umiejętność wywierania wpływu na ludzi jest kluczową kompetencją współczesnego menadżera i przywódcy.

Czytaj więcej »
Czytelnia

Ochrona sygnalistów – nowa dyrektywa unijna

Czy wiesz, że whistleblowing to jeden z najskuteczniejszych sposobów uzyskania informacji o nadużyciach? Kto może zostać sygnalistą oraz jakiej ochronie będzie podlegać? Jak wynika z badania, tylko co trzeci ankietowany zgłaszał kiedykolwiek nieprawidłowości w miejscu pracy, a około połowa jest skłonna podejmować takie działania. Co więc stoi na przeszkodzie częstszym zgłoszeniom ze strony pracowników?

Czytaj więcej »
Czytelnia

PDCA – Cykl Deminga

Czy dążysz w swojej organizacji do doskonalenia procesów? Czy poprawiasz jakość oferowanych wyrobów lub usług? Czy spostrzegasz niedoskonałości swojego systemu zarządzania? Czy Twoja organizacja tworzy odpowiednie warunki zachęcające pracowników do rozwijania wiedzy i umiejętności? Jeśli nie, to czas najwyższy uporządkować działania, wprowadzić zmiany i dążyć do doskonalenia procesów. Pamiętaj! – przetrwanie nie jest obowiązkowe.

Czytaj więcej »