CZYTELNIA

Artykuły na tematy dotyczące rozwoju osobistego liderów, menadżerów i kierowników produkcji, związane z wdrażaniem narzędzi Lean oraz Six Sigma. Wiedza podawana w małych kawałkach. Idealne uzupełnieniem wiedzy zawartej w naszych kursach.

Feedback – konstruktywna forma krytyki

Feedback – konstruktywna forma krytyki

Czy wiesz, że feedback jest jednym z najprostszych instrumentów zarządzania? Pracownicy coraz częściej domagają się od swoich menadżerów więcej informacji zwrotnych. Liderzy muszą być gotowi nie tylko na dawanie informacji zwrotnych, ale również na ich otrzymywanie od podwładnych.

Czytaj więcej »
Feedback – konstruktywna forma krytyki

Feedback – konstruktywna forma krytyki

Czy wiesz, że feedback jest jednym z najprostszych instrumentów zarządzania? Pracownicy coraz częściej domagają się od swoich menadżerów więcej informacji zwrotnych. Liderzy muszą być gotowi nie tylko na dawanie informacji zwrotnych, ale również na ich otrzymywanie od podwładnych.

Czytaj więcej
Czytelnia

Macierz Eisenhowera

Czy wiesz co w Twojej codziennej pracy jest ważne i niepilne? Czy wiesz, które zadania są dla Ciebie kluczowe pod kątem ważności i pilności? Przedstawiam Ci w artykule uniwersalne narzędzie, które pozwoli Ci planować w czasie Twoje zadania do wykonania.

Czytaj więcej »
Czytelnia

Metoda SMART

Czy warto stosować metodę SMART? Jak wyznaczać cele używając metody SMART? Czy wiesz, że jeśli dobrze sformułujesz swój cel to będziesz miał dużo większe szanse na wykonanie go? Umiejętność wyznaczania i właściwego formułowania celów jest pierwszym krokiem do osiągniecia sukcesu.

Czytaj więcej »
Czytelnia

Analiza SWOT

Czy wiesz, że dobra strategia rozwoju stanowi podstawę sukcesu Twojej firmy? Jednym z narzędzi pomocnych przy budowaniu strategii jest analiza SWOT. Często stosowana do badania mocnych i słabych stron firmy na tle konkurencji. Narzędzie to jest proste w użyciu oraz pozwala szybko ocenić aktualną sytuację firmy. A jaka jest pozycja Twojej firmy na rynku?

Czytaj więcej »
Przywództwo i style kierowania
Czytelnia

Przywództwo i style kierowania

W artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie kim jest oraz jakie cechy powinien posiadać dobry przywódca. Czy każdy z Nas może zostać przywódcą, liderem w swojej organizacji? Opisze jakie są i czym charakteryzują się poszczególne style przywództwa i jaki ma to wpływ na organizację.

Czytaj więcej »
Czytelnia

Praca standaryzowana a zarządzanie wizualne

Świadomie lub nie, większość z nas wykorzystuje zarządzanie wizualne w swojej codziennej pracy. Tablice z wynikami, listy obecności, instrukcje pracy, organizacja miejsca pracy zgodnie z koncepcją 5s czy systemy ANDON – wszystkie te narzędzia są elementami visual management.

Czytaj więcej »