Baza wiedzy

Baza wiedzy to zbiór naszych wszystkich materiałów w postaci artykułów, podcastów oraz materiałów video. Wszystkie dostępne całkowicie za darmo!

Etyczne wywieranie wpływu
Czytelnia

Etyczne wywieranie wpływu

Czy wiesz, jak nakłonić innego człowieka do zmiany sposobu postępowania? Jak zachęcić do podjęcia lub zmiany decyzji? Jak dokonać tego by zmiany takiej zapragnął? Umiejętność wywierania wpływu na ludzi jest kluczową kompetencją współczesnego menadżera i przywódcy.

Czytaj więcej »
Czytelnia

Ochrona sygnalistów – nowa dyrektywa unijna

Czy wiesz, że whistleblowing to jeden z najskuteczniejszych sposobów uzyskania informacji o nadużyciach? Kto może zostać sygnalistą oraz jakiej ochronie będzie podlegać? Jak wynika z badania, tylko co trzeci ankietowany zgłaszał kiedykolwiek nieprawidłowości w miejscu pracy, a około połowa jest skłonna podejmować takie działania. Co więc stoi na przeszkodzie częstszym zgłoszeniom ze strony pracowników?

Czytaj więcej »
Czytelnia

PDCA – Cykl Deminga

Czy dążysz w swojej organizacji do doskonalenia procesów? Czy poprawiasz jakość oferowanych wyrobów lub usług? Czy spostrzegasz niedoskonałości swojego systemu zarządzania? Czy Twoja organizacja tworzy odpowiednie warunki zachęcające pracowników do rozwijania wiedzy i umiejętności? Jeśli nie, to czas najwyższy uporządkować działania, wprowadzić zmiany i dążyć do doskonalenia procesów. Pamiętaj! – przetrwanie nie jest obowiązkowe.

Czytaj więcej »
Feedback – konstruktywna forma krytyki
Czytelnia

Feedback – konstruktywna forma krytyki

Czy wiesz, że feedback jest jednym z najprostszych instrumentów zarządzania? Pracownicy coraz częściej domagają się od swoich menadżerów więcej informacji zwrotnych. Liderzy muszą być gotowi nie tylko na dawanie informacji zwrotnych, ale również na ich otrzymywanie od podwładnych.

Czytaj więcej »
Czytelnia

Macierz Eisenhowera

Czy wiesz co w Twojej codziennej pracy jest ważne i niepilne? Czy wiesz, które zadania są dla Ciebie kluczowe pod kątem ważności i pilności? Przedstawiam Ci w artykule uniwersalne narzędzie, które pozwoli Ci planować w czasie Twoje zadania do wykonania.

Czytaj więcej »